Tải bet888 “Bác sĩ cấp cứu khi chạy thanh” đã được bật và “tốc độ và cái chết” mô tả sự trợ giúp trước trước bệnh viện

Tải bet888 “Bác sĩ cấp cứu khi chạy thanh” đã được bật và “tốc độ và cái chết” mô tả sự trợ giúp trước trước bệnh viện

Gần đây, bộ phim khẩn cấp về y tế đô thị “Running Bar Stication Doctor” do Kunshi Films sản xuất đã được ra mắt tại Quan Châu, Fujian, và chính thức được công bố vào ngày 19 tháng 7.Giám đốc của vở kịch Wang Taotao, nhà biên kịch Ye Yang, nhà sản xuất Lu Ning, nhà sản xuất trưởng Chen Chunxiia và Chen Xi Zhong, nhà sản xuất Shao Zhengpeng và Chen Mei đã gửi.Dawei và Ren Suxi đóng vai chính, Zhang Yuxi, Liu Yizheng, Wei Tianhao, Wu Chengxuan, Xu Shendong, Gao Guangze, Chen Siche, Qian Yongchen, Liu Chenxia Kubet dk .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *