Soi Cồu rạng Bạch Kim 7777 Vai trò của Taikoo God Wang Sheng Yilun?

Soi Cồu rạng Bạch Kim 7777 Vai trò của Taikoo God Wang Sheng Yilun?

Taikoo God King Sheng Yilun đóng vai trò nào?

Diễn viên Qin Wentian Sheng Yilun

Sau khi Tần Wentian là gia đình Tần, anh ta đã nhầm là tự cải thiện từ khi còn trẻ. Anh ta rất cứng rắn và trìu mến. Sau khi gia đình Tần bị phá hủy Nhiệm vụ gia đình được thực hiện trên vai.Trái tim xảo quyệt, những trò ảo thuật và con quái vật mạnh mẽ đều là những trở ngại trước mặt anh ta, nhưng anh ta đã tích lũy được rất nhiều tóc và cuối cùng trở thành một huyền thoại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *