Soi C U Kubet Monster’s Monster Shop Novel Tác giả là? Shen Mu Chan Giới thiệu

Soi C U Kubet Monster’s Monster Shop Novel Tác giả là? Shen Mu Chan Giới thiệu

Ai là tác giả của cuốn tiểu thuyết Monster Shop of the Monsters? Shen Mu Chan được giới thiệu

Shen Mu Chan

Senior lười biếng, nhà, câm.Đừng thích tạo niềm vui, yêu tất cả các loại kinh dị hồi hộp, lịch sử hoang dã.Sống ở những người trẻ tuổi trong mô hình của người già luôn chậm hơn một nửa so với những người khác. Trên thực tế, đó là một người phụ nữ kỳ lạ trong nhiều câu chuyện đen tối khác nhau trong não.

Các tác phẩm khác: “Monster Bet Nhà Cáii Cửa hàng quái vật của Quái vật We”, “Thời gian không cũ, chúng tôi không phân tán”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *