Rồng bạch Kim trực tiếp tùy thuộc vào lý do của bạn để Zou Kai Gao mi ly hôn? Có phải vì Wang Yu?

Rồng bạch Kim trực tiếp tùy thuộc vào lý do của bạn để Zou Kai Gao mi ly hôn? Có phải vì Wang Yu?

Lý do để bạn ly hôn zou kai gao mi, có phải vì wang yu?

1. Wang Yu là bạn của Zou Kai và Bai Yueguang của Zou Kai. dien dan w88

2. Gao Mi đã yêu Zou Kai. Zou Kai chỉ coi Gao Mi là đối tác sống, và một chiếc máy có giường có giường có con.

3. Gao Mi biết rằng anh ta là một con tốt của trò chơi mẹ và trẻ em của Zou Kai. Gao Mi không sẵn lòng kết hôn với một người không thích mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *