Kubet vn NHHA CAI “Cung điện Đông” Li Chengzheng kết hôn với một vài người phụ nữ? Tình yêu của Li Chengzheng là ai?

Kubet vn NHHA CAI “Cung điện Đông” Li Chengzheng kết hôn với một vài người phụ nữ? Tình yêu của Li Chengzheng là ai?

“Cung điện Đông” Li Chengzheng kết hôn với một vài người phụ nữ? Tình yêu của Li Chengzheng là ai?

“Cung điện Đông” Li Chengzheng kết hôn với bao nhiêu người vợ?

1. Xiaofeng, Cuộc hôn nhân của chín công chúa Xizhou (yêu thích)

2. Zhao Sence, con gái của bộ trưởng DPRK và Trung Quốc (dường như được ưa chuộng, thực sự là hành động)

3. Xue Niang, từng là một cô gái cung điện, đã mang thai Dragon Bell, được đặt tên là Xu BaoL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *