Kubet Mobile 999 Cô bé không từ bỏ Liu Mingyue? Lý do tại sao Liu Mingyue giết chết hoa và không bỏ cuộc?

Kubet Mobile 999 Cô bé không từ bỏ Liu Mingyue? Lý do tại sao Liu Mingyue giết chết hoa và không bỏ cuộc?

Ai là cô bé không từ bỏ Liu Mingyue? Lý do tại sao Liu Mingyue giết chết hoa và không từ bỏ?

Trong “Hoa cô bé”, Liu Mingyue là 69bet vn Xue’s Family. Xue Fei là con gái của Master Zhu Ba, người đàn ông giàu nhất ở Giang Tây. Đưa con gái Xue Fei vào nhà Xue.

Bởi vì Xue Fei đã nắm lấy vị trí của con gái của gia đình Liu Mingyue Xue, và vì Xue Fei, Xuefu đã bị đốt cháy.Vì vậy, tôi muốn giết con gái của Xue Fei.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *