Kèo Bóng 3áng 388 “Hate Jun không giống như Jianglou Moon” đã ra mắt Mao Zijun để tổ chức Truyền thuyết Cộng hòa Trung Quốc

Kèo Bóng 3áng 388 “Hate Jun không giống như Jianglou Moon” đã ra mắt Mao Zijun để tổ chức Truyền thuyết Cộng hòa Trung Quốc

Hôm qua, bộ phim truyền hình của Cộng hòa Trung Quốc “Hate Jun không giống như Jianglou Moon” do ông Yipei đạo diễn và với sự tham gia 00 hàng ngày và cập nhật 2 tập mỗi Chủ nhật, một và 2:00 vào ngày 7 tháng 3. Các thành viên nhìn vào 6 tập đầu tiên. Từ ngày 10 tháng 3, 6 tập được cập nhật vào lúc 18 giờ mỗi thứ Tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *