Choi Baccarat biết tại sao Gu Tingyi để người đàn ông Niang trở lại?

Choi Baccarat biết tại sao Gu Tingyi để người đàn ông Niang trở lại?

Bạn có biết tại sao Gu Tingxuan yêu cầu Manniang trở lại?

Người đàn ông Niang là vợ của anh ta. Anh ta không thể chảy lên Chang ge trên thế giới. Người đàn ông Niang trở lại Houfu vì con trai Chang Ge.

Người đàn ông Trang web 188bet mẹ cũng đã sinh ra hai đứa con để Gu Tingyu. Chị Rong và Changge, nếu họ không đón Zhu Manniang, người con trai Changge sẽ phải chịu đựng.

Trẻ em phải vô tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *