Biography Sun City Sòng bạc Hao Lan là ai? Vai trò của Tan Zhuo là gì?

Biography Sun City Sòng bạc Hao Lan là ai? Vai trò của Tan Zhuo là gì?

Ai đóng vai bà Huayang trong Hao Lan? Vai trò của Tan Zhuo là gì?

Diễn viên Bà Huayang Tan Zhuo

Mặc dù là người vợ lẽ của Qin Guoan, mặc dù anh ta được ưa chuộng, anh ta không có con trai. Sau đó, dưới sự thuyết phục của Lu Buwei, anh ta đã chấp nhận người lạ.Một Guojun đã thành công, với bà Huayang xổ số rồng bạch Kim với tư cách là nữ hoàng, người lạ là hoàng tử.Sau đó, anh được tôn trọng là Nữ hoàng Huayang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *