Bảng Cá Cóc Bóng Đ 耳 耳 齐 齐 齐 齐 Nguyên mẫu của Qi Jiang?

Bảng Cá Cóc Bóng Đ 耳 耳 齐 齐 齐 齐 Nguyên mẫu của Qi Jiang?

Ai là nguyên mẫu của truyền thuyết của Qi Jiang?

Qi Jiang là con gái của Qi Gonggong, vợ của Jin Wengong, và A Đuyg NHập FB88 là một người phụ nữ can đảm.Tiểu sử của liệt sĩ đã ca ngợi cô: “Công lý và sự quyết đoán, những lời nói và hành động là vô đạo đức.

Tên Trung Quốc Qi Jiang

Quốc tịch

Huaxia

Công chúa Qi Vương quốc, Bà Jin Wengong

Những thành tựu chính giúp tai trở về nước

Họ Jiang Lu Lu

Fujun Jinwengong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *