668kbet Người bạn thực sự của tôi Cheng Zhenzhen, là người chơi của cha anh ấy?

668kbet Người bạn thực sự của tôi Cheng Zhenzhen, là người chơi của cha anh ấy?

Ai là người bạn thực sự của tôi là cha của Cheng Zhenzhen?

Tên tiếng Trung Ni Dahong

Bí danh ni dahong, ni shuhong, ni trẻ em

Quốc tịch: Trung Quốc

Người dân

Loại ab máu

CARBIN CITY, Tỉnh Heilongiang, sinh ra

Ngày sinh 1960

Giọng hát

Đại học tốt nghiệp Học viện kịch trung tâm

MÃ ýi Lã Kubet

Công trình đại diện Qiao Jiayuan, Daming Dynasty 1566, Three Kingdoms, Ye Luo Changan, Houhai không ở trên biển

Những thành tựu chính đã giành được giải thưởng Blossom lần thứ 17

Tình yêu kịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *