188bet ng Ký Feng Yi Lang Kun Player? Li Yaoxiang Thông tin Giới thiệu

188bet ng Ký Feng Yi Lang Kun Player? Li Yaoxiang Thông tin Giới thiệu

Feng Yi Lang Kun là ai?

Li Yaoxiang như Lang Kun

Giới thiệu về các quan chức của Cục Thyguan, và sau đó là Chengzhong Shi Lang

Tên tiếng Trung Li Yaoxiang

Quốc tịch: Trung Quốc

Người dân

Chòm sao Kim Ngưu

Kiểu máu a

Chiều cao 176cm

Thể thao nặng 69kg

Sinh ra ở Hồng Kông

Ngày sinh năm 1964 Đă nhập Ibet888 ngày 4 tháng 5

Giọng hát

Trường đại học tốt nghiệp Saint -Lớp trung học

Đại diện làm việc “Hành trình về phía tây”, “Heroes of the Heroes”, “Bet Yourself”, “Eunuch”, “Cha -in -law ra khỏi cung điện”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *