188bet di gng

188bet di gng

Zhou Dongyu đóng vai trò nào “đằng sau hậu trường”?

Zhou Dongyu được trang trí với Thung lũng vải

Giới thiệu về sinh viên của Trường truyền thông, quyết tâm trở thành nhà sản xuất chương trình xuất sắc

Học sinh của Trường truyền thông quyết tâm trở thành một nhà sản xuất chương trình xuất sắc.Cô lấy nhà sản xuất hàng đầu Chun Yuqiao làm ví dụ và tham gia vào thực tập của công ty anh.Trong cuộc sống thực, tính cách không phổ biến của Chun Yuqiao đã làm Kobaguya thất vọng.Tôi hy vọng rằng rồng bồch Kim 247 đang bị đàn áp, Bu Xiaogu vô tình liên quan đến một tai nạn phát sóng trực tiếp và gần như mất việc.Chun Yuqiao tiếp tục vụ tai nạn và cứu lấy sự nghiệp của Bu Xiaogu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *